U okviru programa „Intereg IPA CBS za prekograničnu saradnju Rumunija – Srbija“, Služba patologije Opšte bolnice u Požarevcu je obnovila aparaturu staru preko 25 godina.

Foto: RTV Biser

Osim toga, opremljeno je radno mesto za još jednog lekara u tom domenu, kapacitet laboratorije uvećan je za 50 odsto.

Cilj projekta je unapređenje kontrole tumorske patologije kroz razvoj i sprovođenje prekogranične saradnje.