U Srbiji je skraćen karantin sa 14 na 10 dana za one koji su imali kontakt sa kovid pozitivnim osobama.

Ilustracija/pixabay

To je odluka Instituta za javno zdravje „Batut“, a napominje se da je u pitanju karantin u kućnim uskovima.

Donete su i izmene kriterijuma za izuzeće od mera karantina nakon bliskog kontakta.

Kako se navodi u saopštenju „Batuta“, ta odluka je doneta imajući u vidu aktuelnu epidemiološku situaciju u Srbiji i zemljama evropskog regiona, kao i karakteristike delta i omikron varijante virusa SARS-CoV-2.

Naime, usvojeno je da mera karantina u kućnim uslovima za sve identifikovane bliske kontakte slučajeva kovida 19 sprovodi u trajanju od 10 dana od momenta poslednjeg kontakta.

Nakon isteka 10 dana, ukoliko u tom periodu nije došlo do pojave simptoma i znakova bolesti, karantin se prekida bez testiranja.

Datum poslednje izloženosti, odnosno poslednjeg kontakta sa slučajem kovida 19 je nulti dan.

Karantin se može prekinuti nakon sedmog dana uz negativan rezultat PCR testa urađenog o sopstvenom trošku.

Uzorak za PCR test se može uzeti najranije šestog dana od početka karantina.

Svi kontakti kojima je propisana mera karantina su u obavezi da se do isteka 14 dana od dana poslednjeg kontakta sa kovid 19 slučajem strogo pridržavaju propisanih mera lične zaštite – nošenje zaštitne maske uvek kad se u zatvorenom prostoru boravi sa drugim osobama u istoj prostoriji, kao i na otvorenom ukoliko se ne može održavati odstojanje od najmanje dva metra od drugih osoba, pranje i dezinfekcija ruku, izbegavanje okupljanja u zatvorenom i na otvorenom prostoru.

Usvojeno je i da su od mere karantina nakon bliskog kontakta sa kovid 19 slučajem izuzete sve osobe koje imaju dokaz o primljenoj drugoj, odnosno trećoj dozi vakcine protiv zarazne bolesti kovid 19 kojim se potvrđuje da vakcinacija nije starija od 210 dana od poslednje doze vakcine.

Zatim, od mere karantina su izuzeti oni koji imaju dokaz o preležanoj zaraznoj bolesti u vidu pozitivnog real time PCR testa ili testa za detekciju antigena, ne mlađeg od 14 i ne starijeg od 210 dana od dana uzorkovanja.

Ukoliko je test za detekciju antigena SARS-CoV-2 urađen u laboratoriji u privatnoj svojini, odnosno nije upisan u informacioni sistem Covid.rs uz rezultat testa se mora posedovati izveštaj lekara iz kovid ambulante ili izveštaj o hospitalizaciji (otpusna lista) u kojima se potvrđuje dijagnoza bolesti kovid 19 u periodu kada je izvršeno testiranje, radi prihvatanja dokaza za potrebe oslobađanja od obaveze karantina ili karantina u kućnim uslovima.

Od karantina su izuzeti oni sa pozitivnim rezultatom serološkog testiranja na SARS-CoV-2 S-Protein (RBD) Immunoglobulin G (IgG) urađen u nekoj od laboratorija u javnom vlasništvu, ne starijeg od 90 dana od dana uzorkovanja.

Osobe koje su izuzete od mere karantina su u obavezi da se do isteka 14 dana od dana poslednjeg kontakta sa slučajem kovida 19 strogo pridržavaju propisanih mera lične zaštite. Navedene mere sastavni su deo Stručno-metodološkog uputstva za sprečavanje unošenja i kontrolu širenja kovida 19 u Srbiji.