Društvo za ekološku i sanitarnu zaštitu „VISAN“ doo u periodu od 13.10.2023. do 27.10.2023. godine sprovodiće sistematsku deratizaciju (mere suzbijanja štetnih glodara) na teritoriji grada Požarevca.

Brown and White Land Animal

Foto: Pixabay

Sistematskom deratizacijom biće obuhvaćeni: – Gradska domaćinstva (stambeni objekti i individualni); – Kanal reke Mlave; – Seoska domaćinstva; – Centralna deponija; – Seoske deponije; – Divlje deponije; – Šahtovi fekalne kanalizacije; – Gradska groblja; – Seoska groblja.

Akcija sprovođenja sistematske deratizacije besplatna je za građane.

U cilju uspešnosti akcije sistematske deratizacije, neophodno je da sva pravna lica sprovedu akciju deratizacije u navedenom periodu.

Mole se građani da omoguće nesmetan rad ekipama Društva za ekološku i sanitarnu zaštitu „VISAN“ doo i pruže neophodno razumevanje i saradnju.

U slučaju nastanka bilo kakvih problema u toku sprovođenja akcije, sve neophodne informacije mogu se dobiti neposrednim kontaktom sa gospođom Marijom Nikolić (064 8187034).