Rok za uplatu poreza na imovinu za četvrti kvartal za fizička lica, preduzetnike i pravna lica ističe 16. novembra, saopšteno je iz Sekretarijata za javne prihode.

Pixabay

Shodno Zakonu o porezima na imovinu, ovaj porez plaća se tromesečno, u roku od 45 dana od početka tromesečja.

Redovnim i blagovremenim izmirivanjem poreza obveznici izbegavaju obračun i naplatu zakonom propisane kamate zbog kašnjenja u plaćanju, navodi se u saopštenju.

Autor: Nova.rs