Regulatorno telo za elektronske medije je u saradnji sa Savetom Evrope adaptiralo na srpski jezik četiri publikacije o medijskoj pismenosti za najmlađe – „Slikovnicu o medijima“, „Kako roditelji mogu da podrže svoju decu u svetu medija?“, „Radionicu: Oglasi“, „Radionicu optičkih igračaka“.

Foto: www.rem.rs

Cilj ovih publikacija je edukacija i informisanje dece, roditelja, nastavnika i vaspitača o medijima, medijskom okruženju i ukazivanje na značaj medijske pismenosti – jedne od najvažnijih životnih veština 21. veka.

Kreativnim pristupom, ovi edukativni materijali približavaju deci svet medija i omogućavaju im da bolje razumeju svet oko sebe.

Publikacije su pripremljene u okviru zajedničkog projekta Saveta Evrope i Evropske unije koji je deo programa za zapadni Balkan i dostupne su u elektronskoj formi na linku:

www.rem.rs/medijskapismenost 

Izvor: RTS