Projekti vezani za infrastrukturu u opštini Žagubica, realizuju se po planu.

Foto: Opština Žagubica

Toplo vreme prvih dana oktobra ide na ruku izvođačima posla pa se i radi punim kapacitetom. U isto se, obilaskom terena, uverio i Predrag Ivković, zamenik predsednika opštine Žagubica.

Razvoj infrastrukture, svakako jeste i jedan od prioritetnih ciljeva lokalnog rukovostva žagubičke opštine, a isticanje višestrukog značaja prvenstveno za građane, a potom i za čitavu teritoriju, još jedan je od motiva da se i na dalje radi bolje i kvalitetnije. Tome u velikoj meri doprinosi dobra komunikacija i saradnja opštine Žagubica sa resornim institucijama, u ovom slučaju sa Ministarstvom privrede, koje je projekat i odobrilo.