Novim pravilnikom koji je doneo RATEL, a koji stupa na snagu 14. septembra ove godine, a počinje da se primenjuje 1. avgusta sledeće godine, ukinuta je mogućnost da operator naplati prenos broja na teret korisnika, saopštio je RATEL-a uz napomenu da je u praksi i do sada prenos broja za korisnike bio besplatan i u fiksnim i u mobilnim mrežama.

Foto: Pixabay

Propisano je takođe da se zahtev za prenos broja može podneti i subotom sa precizno određenim datumom, a najviše 30 dana unapred.

Za poslovne korisnike sa mnogo telefonskih brojeva važno je da će operatori biti obavezni da dostave podatke o svim njihovim telefonskim brojevima, uz informacije o ugovoru i datumu isticanja ugovora za svaki broj.

Izmene pravilnici podrazumevaju i izmene u funkcionisanju Centralne baze prenetih brojeva koju vodi RATEL i koja je ključna za funkcionisanje prenosivosti brojeva.

Neophodna će biti odgovarajuća prilagođavanja zbog novih propisa i to u sistemima svih operatora – četiri mobilna i 26 fiksnih.

RATEL napominje da će biti potrebno određeno vreme za prilagođavanje internih procedura operatora novim pravilima, a do primene novog pravilnika koristiće se postojeći Pravilnik o prenosivosti broja u javnim telefonskim mrežama na fiksnoj lokaciji.