Dante Aligijeri je bio najveći italijanski pesnik kasnog srednjeg veka. Njegovo najveće delo, Božanstvena komedija, prvenstveno objavljena pod nazivom Komedija, a kasnije je Bokačo dodao epitet „božanstvena“, predstavlja kulminaciju srednjovekovnog pogleda na svet i osnovu modernog italijanskog jezika. Takođe, smatra se jednim od najvećih remek dela svetske literature.

Dante Aligijerije rođen 21. maja 1265. godine. Poticao je iz plemićke porodice, ali mu to nije smetalo da postane jedan od najreprezentativnijih pesnika ljudskog trpljenja i nadanja.

Prvo Danteovo pesničko delo “Mladenački život” nadahnuto je ljubavlju prema Beatrisi, koju je upoznao u najranijoj mladosti i koja je odigrala presudnu ulogu u njegovom životu i stvaranju. Zbog sukoba sa papom Bonifacijem VIII, morao je da, posle hapšenja, zauvek napusti Firencu.

Proteran, on je dvadeset poslednjih godina svog života proveo u političkoj emigraciji. Politička aktivnost nije ga učinila slavnim, kao što je to bio slučaj sa njegovim besmrtnim putovanjem kroz pakao, ovekovečenim u “Božanstvenoj komediji”.

Dante Aligijeri je umro 13. septembra 1321. godine

Autor: RTV “Biser”, Izvor: Vikipedija