Dante Aligijeri je bio najveći italijanski pesnik kasnog srednjeg veka. Njegovo najveće delo, Božanstvena komedija, prvenstveno objavljena pod nazivom Komedija, a kasnije je Bokačo dodao epitet „božanstvena“, predstavlja kulminaciju srednjovekovnog pogleda na svet i osnovu modernog italijanskog jezika. Takođe, smatra se jednim od najvećih remek dela svetske literature.

Foto: Vikipedija

Dante Aligijerije rođen 21. maja 1265. godine. Poticao je iz plemićke porodice, ali mu to nije smetalo da postane jedan od najreprezentativnijih pesnika ljudskog trpljenja i nadanja.

Prvo Danteovo pesničko delo „Mladenački život“ nadahnuto je ljubavlju prema Beatrisi, koju je upoznao u najranijoj mladosti i koja je odigrala presudnu ulogu u njegovom životu i stvaranju. Zbog sukoba sa papom Bonifacijem VIII, morao je da, posle hapšenja, zauvek napusti Firencu.

Proteran, on je dvadeset poslednjih godina svog života proveo u političkoj emigraciji. Politička aktivnost nije ga učinila slavnim, kao što je to bio slučaj sa njegovim besmrtnim putovanjem kroz pakao, ovekovečenim u „Božanstvenoj komediji“.

Dante Aligijeri je umro 13. septembra 1321. godine