Industrijska proizvodnja u Republici Srbiji u junu 2020. godine veća je za 2,6% u odnosu na jun 2019. godine, dok je u odnosu na prosek 2019. godine, manja za 0,1%. Industrijska proizvodnja u periodu januar – jun 2020. godine, u poređenju sa istim periodom 2019. godine, manja je za 1,8%, pokazuju podaci Republičkog zavoda za statistiku.

Pexels

Posmatrano po sektorima, u junu 2020. godine, u odnosu na isti mesec 2019, zabeležena su sledeća kretanja:

  • sektor Prerađivačka industrija – rast od 4,1%,
  • sektor Rudarstvo – pad od 0,2%, i
  • sektor Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija – pad od 4,5%.

Podaci o industrijskoj proizvodnji po namenskim grupama u junu 2020. godine, u odnosu na isti mesec prethodne godine, pokazuju da je došlo do rasta u proizvodnji:

  • trajnih proizvoda za široku potrošnju (14,0%),
  • energije (5,5%),
  • netrajnih proizvoda za široku potrošnju (4,6%), i
  • intermedijarnih proizvoda, osim energije (0,3%),

dok je pad zabeležen u proizvodnji kapitalnih proizvoda (7,0%),

Obim industrijske proizvodnje u junu 2020. godine, u odnosu na jun 2019, beleži:

– rast kod 17 oblasti (učešće u strukturi industrijske proizvodnje – 57%), a

– pad kod 12 oblasti (učešće u strukturi industrijske proizvodnje – 43%).

Najveći uticaj na rast industrijske proizvodnje u junu 2020. godine, u odnosu na isti mesec 2019. godine, imale su: Proizvodnja derivata nafte, Proizvodnja prehrambenih proizvoda, Proizvodnja farmaceutskih proizvoda i preparata, i Proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda.

Desezonirani indeks industrijske proizvodnje za jun 2020. godine, u odnosu na prosek 2019. godine za industriju – ukupno pokazuje da je ostvaren pad od 2,7%, a za prerađivačku industriju pad od 2,5%.

Desezonirani indeks industrijske proizvodnje za jun 2020. godine, u odnosu na maj 2020. godine pokazuje da je za industriju – ukupno ostvaren rast industrijske proizvodnje od 6,9% i da je za prerađivačku industriju ostvaren rast od 6,2%.

Proizvodnja malih preduzeća (broj zaposlenih manji od 50) koja nisu obuhvaćena redovnim statističkim istraživanjem prati se na uzorku izabranih jedinica iz sektora prerađivačke industrije. Kada se uključi ocena industrijske proizvodnje malih preduzeća iz uzorka, industrijska proizvodnja u junu 2020. godine, u odnosu na prosek 2019. godine, kod ukupne industrijske proizvodnje manja je za 0,4%, a kod prerađivačke industrije veća je za 3,4%.

Podaci o industrijskoj proizvodnji u 2020. godini biće objavljivani poslednjeg radnog dana u mesecu i odnosiće se na prethodni mesec.

Autor: RTV „Biser“, Izvor: RZS