Prosečne zarade u decembru 2020. bile su podignute na 562 EUR i to je njihov do sada najviši nivo, dok je u junu ove godine vrednost prosečne zarade iznosila 553,5 evra, objavljeno je u novom broju časopisa Makroekonomske analize i trendovi.

Foto: Pixabay

Prosečna zarada (bruto) obračunata za jun 2021. godine iznosila je 89.793 dinara, dok je prosečna zarada bez poreza i doprinosa (neto) iznosila 65.070 dinara.
Rast bruto zarada u periodu januar-jun 2021. godine, u odnosu na isti period prošle godine, iznosio je 8,4% nominalno odnosno 6,0% realno.
Istovremeno, neto zarade su porasle za 8,6% nominalno i za 6,2% realno.
U poređenju sa istim mesecom prethodne godine, prosečna bruto zarada za jun 2021. godine nominalno je veća za 8,7%, a realno za 5,2%, dok je prosečna neto zarada nominalno veća za 8,9%, odnosno za 5,4% realno.
Medijalna (prosečna) neto zarada za jun 2021. godine iznosila je 49.999 dinara, što znači da je 50% zaposlenih ostvarilo zaradu do navedenog iznosa.
Prosečne neto zarade u junu bile su za 0,1% veće nego u maju, u privatnoj svojini porast je bio 0,9%, u obrazovanju i kulturi 1,0%, u javnim lokalnim preduzećima 0,3%.
Istovremeno, smanjene su u javnim državnim preduzećima za 0,5%, u sektoru zdravstvenog i socijalnog rada 5,3 %, u administraciji 1,1%.
U odnosu na jun 2020. zarade su veće za 8,9% (realno 5,4%), u privatnom sektoru 10,4%, u javnom sektoru za 7,2 % (najviše u zdravstvu 10,8%, najmanje u javnim državnim preduzećima 3,9%).
Zbog porasta broja zaposlenih, masa zarada je povećana za 12,8%, u privatnoj svojini za 15,8%, u javnom sektoru za 7,9 odsto.