Od 2023. godine na deklaracijama prehrambrenih proizvoda će morati da se navodi i poreklo glavnog sastojka, propisano je izmenama Pravilnika o deklarisanju, označavanju i reklamiranju hrane koje je doneo ministar poljoprivrede.

Foto: RTV Biser

Prema dosadašnjim propisima, proizvođač je bio dužan da na deklaraciji napiše zemlju porekla hrane, ali se novim izmenama precizira da je potrebno navesti i zemlju porekla glavnog sastojka ukoliko se ona razlikuje od porekla proizvoda.

Glavni sastojak je sastojak ili sastojci hrane koji čine više od polovine te hrane ili koje potrošači obično dovode u vezi sa nazivom hrane, piše u izmenjenom pravilniku.

Odredbe koje se tiču navođenja porekla glavnog sastojka ne primenjuje se na oznake geografskog porekla koje su uređene poisebnim zakonom kao ni na one koji se uređuju zakonom o jakim alkoholnim pićima.