Због погоршања епидемиолошке ситуације настале ширењем епидемије заразне болести ковид 19 и спровођења оперативних мера заштите безбедности живота и здравља становништва, Општински штаб за ванредне ситуације Велико Грдаиште одржане јуче 16.марта прогласио је ванредну ситуацију на целој својој територији.


О спровођењу ове одлуке стараће се Општински штаб за ванредне ситуације општине Велико Градиште у складу са чланом 43. и 44. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљаљу ванредним ситуацијама

Ова одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у „Службеном гласнику општине Велико Градиште”.