Work 2196609 640

Program „Moja prva plata“ usmeren je na mlade bez radnog iskustva sa ciljem da se lakše zaposle u struci.

Mladima sa završenim srednjim obrazovanjem obezbeđena je mesečna novčana naknada u iznosu od 20.000 dinara, dok za one sa završenim visokim obrazovanjem naknada iznosi 24.000 dinara. Za Program „Moja prva plata” opredeljene su ukupno dve milijarde dinara iz budžeta Republike Srbije.

Mladi će proći profesionalnu obuku u samoj kompaniji, dobiti šansu da u njoj ostanu, ali i steći dragoceno radno iskustvo za zapošljavanje u nekim drugim firmama.

Osposobljavanje za rad traje devet meseci.

Prijava mladih za pozicije koje su oglasile kompanije uključene u program „Moja prva plata“ počinje 1. oktobra i traje do 15. oktobra.

Autor: RTV Biser