U skladu sa Zaključkom Gradskog štaba za vanredne situacije na teritoriji grada Požarevca broj 012-82-54/2020 od 29.10.2020. godine, i u skladu sa Instrukcijom Ministarstva prosvete, u vezi sa postupanjem predškolskih ustanova u vreme trajanja epidemije Covid 19, a zbog akteulne epidemiološke situacije, od dana 04.11.2020. godine, vrtić mogu da pohađaju samo deca čija su oba roditelja u radnom odnosu.

RTV Biser

Iz navedenog razloga roditelji su dužni da do dana 04.11.2020. godine, dostave potvrdu od svog poslodavca da poslove moraju da obavljaju u sedištu ili drugim poslovnim organizacionim jedinicama poslodavca, sa kontaktom poslodavca.

Autor: RTV Biser