U svečanoj sali Opštine Kučevo predstavljena je monografija  – umetničko delo „Zlatno runo u dolini Peka, zavičajna istorija“, autora Petra Anđelkovića, svestranog stvaraoca iz ove homoljske varošice, a kuriozitet predstavlja činjenica da je ova publikacija teška čak preko 14 kilograma.

Danas

„Zlatno runo u dolini Peka“ je zavičajna istorija na kojoj je Petar Anđelković radio pet godina. Knjiga je teška 14 kilograma i 200 grama, a dimenzije su zaista impozantne pošto je visioka 60, a široka 40 centimetara.

Korice su izrađene od kože a aplikacije oslikane pozlatom.

„Ako je istorija učiteljica života, zavičajna istorija je učiteljica života i suživota sa nasleđem i običajima koji su oblikovali prostor koji svi mi danas delimo, rekao je autor na prezentaciji ovog nesvakidašnjeg, monumentalnog dela. Vašim prisutvom činite mi čast i zadovoljstvo, a zavičajnu istoriju činite živom i sveprisutnom“, rekao je Anđelković.

O knjizi je govorila i dr Jelena Anđelković Grašar, naučni saradnik Arheološkog instituta SANU u Beogradu, inače ćerka autora ovog jedinstvenog dela.

Autor knjige je antropolog, skulptor i slikar rodom iz Kučeva.

Anđelković je godinama prikupljao i beležio priče i arheološki materijal vezan za istoriju svoga zavičaja.

Autor: Danas