Ministarstvo rudarstva i energetike saopštilo je da je donelo predloge preporuka za državnu upravu, jedinice lokalne samouprave, preduzeća u državnom vlasništvu, privredu i domaćinstva, za smanjenje potrošnje električne i toplotne energije.

Foto: Pixabay

Ministarstvo rudarstva i energetike je  pripremilo predlog preporuka za uštede u potrošnji električne i toplotne energije u državnim i javnim ustanovama i institucijama, jedinicama lokalne samouprave, privredi, kao i u domaćinstvima za predstojeću zimu. Preporuke bi trebalo da počnu da se primenjuju što pre, i to u periodu od 1. septembra 2022. do 31. marta 2023. godine.

Predlog preporuka za preduzimanje mera u domaćinstvima u cilju smanjenja potrošnje električne i toplotne energije:

Ušteda na toploj vodi:

korišćenje bojlera za pripremu tople vode samo kada je potrebna, termostat bojlera podesiti na temperaturu zagrevanja do 60°C;

Uštede na rashladnim i grejnim uređajima:

postavljanje frižidera na 4°C, a zamrzivača na -18°C kako bi se obezbedio optimum u potrošnji;
razumno korišćenje grejnih uređaja u svom domu;
u toku dana koristiti sunce što više za osvetljenje, kao i za zagrevanje prostora u grejnoj sezoni, a tokom noći spustiti roletne i navući zavese;
ne pokrivati grejne elemente i uređaje nameštajem ili odećom jer na taj način emituju manje toplote.

Uštede kod mašina za pranje veša i suđa:

koristiti mašinu za pranje sudova i veša tek kada je puna, jer je energetski mnogo efikasnije;
izbegavati sušenje veša u sušilicama, već veš sušiti na vazduhu;
treba koristiti program na nižim temperaturama pranja jer se tako može uštedeti značajna količina energije.

Ušteda energije kod pripreme hrane:

treba kuvati u poklopljenoj posudi jer se tako štedi do 20% energije, takođe treba koristiti posude koje su veličinom srazmerne grejnoj površini kako bi se izbegao gubitak od 20% energije;
kada voda proključa, jačinu grejanja posude treba smanjiti na najnižu moguću temperaturu pri kojoj će voda da nastavi da ključa. Na ovaj način može se uštedeti i do 60% energije;
najekonomičnije kuvanje obavlja se u ekspres loncu, kojim se vreme kuvanja i utrošena električna energija smanjuju za dva do tri puta;
isključivanjem rerne 10 minuta pre kraja pečenja može se uštedeti do 20% energije;
prilikom korišćenja rerne, poželjno je što manje je otvarati jer se pri svakom otvaranju vrata rerne izgubi 20% toplote.

Ušteda energije kod rasvete i ostalih električnih uređaja:

gasiti svetla u sobama u kojima se ne boravi;
velike uštede mogu se ostvariti zamenom običnih sijalica sa užarenim vlaknom LED metal-halogenim sijalicama. Ove sijalice troše i do 10 puta manje energije od običnih;
isključiti računar nakon završetka rada na njemu;
isključiti punjače baterija iz utičnica;
zameniti stare sijalice LED sijalicama;
redovno menjati filtere na grejnim uređajima;
isključiti dekorativnu rasvetu na stambenim zgradama i porodičnim kućama.

Zagrevanje prostora:

preporučene temperature za prostorije:
za slučaj da se sedi i duže boravi ova temperature treba da bude od 20 do 21°S,
za prostor u kome spavamo 18°S,
za prostorije u kojima zbog odlaska na posao i školu tokom dana niko ne boravi 16°S, a u slučaju dužeg odsustva 10°S.

Kupovina uređaja:

prilikom kupovine električnih uređaja za domaćinstvo treba obratiti pažnju na energetske oznake. Energetske oznake govore nam o energetskoj efikasnosti i potrošnji energije. Treba kupovati uređaje sa najvećom klasom energetske efikasnosti. Na svakoj oznaci može se videti oznaka energetske efikasnosti uređaja u odnosu na maksimalnu energetsku efikasnost koju takva vrsta uređaja može potrošiti;
uređaje treba birati tako da odgovaraju stvarnim potrebama korisnika jer preveliki uređaji koji neće raditi punim kapacitetom bespotrebno koriste električnu energiju.Investiranje u energetsku efikasnost (smanjenje potrošnje električne i toplotne energije) i korišćenje OIE iz sopstvenih izvora (povećanje energetske nezavisnosti domaćinstava):

investiranje u poboljšanje energetske efikasnosti u smislu zamene energetski efikasnim prozorima, poboljšanje izolacije, poboljšanje energetske efikasnosti sistema grejanja i hlađenja;
postavljanje solarnih panela i solarnih kolektora na krovove objekata koji su u vlasništvu, odnosno koje koriste domaćinstva.