Obaveštaju se građani da će se u gradu Požarevcu izvršiti provera ispravnosti sistema za javno uzbunjivanje – sirena dana 15. novembra 2023. godine u 12 časova.

RTV Biser

Sirene će se aktivirati emitovanjem jednoličnog tona u trajanju od 60 sekundi (znak „PRESTANAK OPASNOSTI“).