Udruženje Roma Braničevskog okruga od 2018.godine uspešno sprovodi program koji je usmeren na unapredjenje zapošljavanja Roma i drugih marginalizovanih grupa. Od septembra su započeli treću fazu programa sa kojom su nas uspoznali članovi projektnog tima.

Solidaritätsdienst International e.V. (SODI) u saradnji sa Udruženjem Roma Braničevskog okruga (URBO) sprovodi projekat „Biznis inkubator Požarevac: Promocija zapošljavanja i zapošljivosti Roma, povratnika i interno raseljenih lica u Braničevskom okrugu“ koji je fokusiran na marginalizovane grupe unutar romske populacije sa fokusom na mlade, žene, povratnike po sporazumu o Readmisiji i interno raseljena lica. U skladu sa pristupom „ne nanosi štetu“, usluge su otvorene i za druge osobe kojima je potrebna pomoć. Očekuje se da će ciljnu grupu činiti približno 80 odsto Roma i 20 odsto pripadnika drugih marginalizovanih grupa.  U okviru ciljne grupe, cilj je postići najbolju moguću  rodnu ravnotežu. Projekat zajednički finansiraju BMZ – Nemačko ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj, URBO  i SODI.

Osnovne aktivnosti će biti usmerene na: mere za unapređenje zapošljavanja, pokretanja novih preduzeća i stručne obuke i prekvalifikacije. Pored toga, projektni tim će kao i do sada obezbediti besplatno posredovanje pri zapošljavanju  kroz program mentorstva i sertifikovanu obuku za mlade. Korisnici sertifikovane obuke na ovom programu će pored besplatnih sertifikata koji su akreditovani, dobiti i tablete na poklon. Unapredjene aktivnosti u odnosu na prethodne faze se odnose i na interaktivnije Dane karijere, kao i na kampanje koje se tiču jačanja identiteta Roma, jednakih mogućnosti i kampanje protiv diskriminacije i anticiganizma. Mere za sprečavanje i suzbijanje COVID-19 su posebna mera koja je obuhvaćena i u ovoj fazi projekta i odnosiće se na informisanje građana o preventivnim i hitnim merama, savetovanje i distribuciju zaštitne opreme i paketa koji su namenjeni najugroženijima. Medijatori za zapošljavanje su u ovoj fazi programa jedna novina koja je bila neophodna pri podršci zapošljavanja. Oni su diretno uključeni u pisanje biznis planova, obuke ili pisanje cv-a, pripremanje korisnika za intervju sa poslodavcem, aktivno traženje posla za sve korisnike kojima je to potrebno u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje. Projekat će voditi računa da uključi i iskoristi sve kapacitete institucionalnih aktera, kako bi se unapredio i osnažio položaj Roma, marginalizovanih grupa, povratnika i IRL.

Direktna ciljna grupa uključuje:

– 10 korisnika (od kojih su najmanje dva povratnika) ima podršku pri osnivanju preduzeća.

– 50 korisnika (uključujući 10 povratnika) prima individualno savetovanje kako bi im pomoglo pri zapošljavanju ili pokretanju posla.

– 50 korisnika (uključujući 10 povratnika) pohađa stručnu sertifikovanu obuku u okviru projekta.

– 300 korisnika (uključujući 60 povratnika) učestvuje u danima karijere.

– 50 zaposlenih u državnim agencijama, institucijama i organizacijama civilnog društva. Među njima su koordinatori za romska pitanja, pedagoški asistenti, savetnici za socijalna pitanja i pitanja zapošljavanja u opštinama, predstavnici Nacionalne službe za zapošljavanje. Osim toga, pozivaju se predstavnici viših vlasti i lideri.

– 6 članova osoblja partnerskih organizacija u okviru izgradnje kapaciteta u partnerskoj organizaciji.

– 1800 ljudi prima informativne materijale ili higijenske komplete.

Podsetimo se na kraju da je kroz prvu fazu projekta pod nazivom „Unapređenje zapošljivosti Roma u Braničevskom okrugu“ adaptiran sprat iznad Udruženja Roma Braničevskog okruga koji je namenjen formiranju biznis inkubatora, gde je uspešno osnovano prvih deset preduzeća koja i danas posluju. Mentorska podrška predzećima je besplatna, a dostupna je svim korisnicima projekta i onima kojima je po projektu podrška istekla. Sertifikovana obuka unapređuje sesvake godine novim obrazovnim profilima koji su po želji korisnika, ali i umrežavanjw korisnika sertifikovane obuke sa budućim preduzetnicima. Prva faza projekta imala je 205 korisnika a kroz drugu fazu projekta, ukupno je primilo po jednu vrstu podrške 190 osoba, od kojih su 50 povratnici po sporazumu o Readmisiji iz Nemačke, a 118 korisnika su bile žene.

Za više informacija o redosledu aktivnosti i prijavama, kontakt osoba je koordinator Biznis inkubatora Požarevac gospodin Mihajlo Jovanović (kontakt telefon: 012/510-057 ili na meil: urbo.sodi@gmail.com).