Poreska uprava objavila je poreski kalendar sa listom obaveza koje je potrebno ispuniti u oktobru mesecu 2021. Prve su na spisku obaveze dostavljanja obaveštenja o zaključenim ugovorima po osnovu estradnih programa u prethodnom mesecu, kao i dostavljanje izveštaja o izvršenju obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom za prethodni mesec i uplata sredstava. 

Obaveze koje treba izmiriti do 5. oktobra:

 • Dostavljanje obaveštenja o zaključenim ugovorima po osnovu estradnih programa u prethodnom mesecu
 • Dostavljanje izveštaja o izvršenju obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom za prethodni mesec i uplata sredstava

Obaveze do 11. oktobra

 • Podnošenje poreske prijave i plaćanje poreza na premije neživotnih osiguranja za prethodni mesec
 • Podnošenje poreske prijave i plaćanje PDV za prethodni mesec od strane poreskog dužnika iz člana 10. Zakona o PDV.

Obaveze koje treba izvršiti do 15. oktobra

 • Plaćanje akontacije poreza i doprinosa na prihode od samostalne delatnosti za prethodni mesec
 • Plaćanje doprinosa za sveštenike i verske službenike, za domaće državljane zaposlene u inostranstvu i za inostrane penzionere za prethodni mesec
 • Podnošenje poreske prijave i plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za osnivače, odnosno članove privrednog društva za prethodni mesec
 • Podnošenje poreske prijave i plaćanje PDV za prethodni mesec
 • Podnošenje poreske prijave i plaćanje PDV za treće tromesečje 2021. godine.
 • Plaćanje akontacije poreza na dobit pravnih lica za prethodni mesec
 • Plaćanje obračunate akcize za period od 16. do kraja prethodnog meseca
 • Podnošenje poreske prijave za obračun akcize za prethodni mesec
 • Podnošenje prijave o obračun akcize na električnu energiju za krajnju potrošnju za prethodni mesec

Obaveze do 29. oktobra 2021. godine.

 • Plaćanje obračunate akcize za period od 01. do 15. dana u mesecu