Na popisu stanovništva koji će  se realizovati od 1. do 3. oktobra 2022. godine građani će se izjasniti na veliki broj pitanja.

person using pencil

Foto: Pixabay

Pored pitanja o bračnom statusu, broju i godina dece, obrazovanju, koliko deca putuju do škole, da li tražite posao, pitanja će se odnositi i na imovinsko stanje, da li se u domaćinstvu obavljala poljoprivredna proizvodnja, koliko je grla goveda, ovaca, svinja, živine, pčela domaćinstvo gajilo.

Na tri pitanja ne morate da odgovorite – nacionalna pripadanost i veroispovest. kap i da li lice ima problema u svakodnevnom funkcionisanju zbog lošijeg vida, sluha, hoda, pamćenja.