Vikimedija Srbije raspisuje konkurs za realizaciju i finansiranje volonterskih projekata u domenu obrazovanja, saradnje sa institucijama kulture i volontiranja. Konkurs traje od 1. do 30. septembra 2022. i otvoren je za sve pojedince, predstavnike organizacija, institucija kulture i obrazovanja.


Vikimedija Srbije je neprofitna, nevladina organizacija koja radi na oslobađanju i digitalizaciji kulturno-istorijskih sadržaja, sakupljanju fotografija i drugog multimedijalnog sadržaja i promovisanju ideje o sakupljanju i deljenju slobodnog znanja. Svrha ovog poziva jeste podsticanje mladih ali i iskusnih entuzijasta da implementiraju Vikimedijine projekte u cilju promovisanja slobodnog znanja.

OBLASTI KONKURSA U OKVIRU KOJIH MOŽETE KONKURISATI

Obrazovanje – u okviru ove teme radi se na ostvarivanju saradnje sa školama i fakultetima u pogledu implementacije obrazovnih projekata Vikimedije Srbije u pomenutim institucijama.
Saradnja sa institucijama kulture i institucijama od javnog značaja (GLAM institucijama) – u okviru ove teme potrebno je ostvariti dvosmernu saradnju sa pomenutim institucijama. Pod tim se može podrazumevati digitalizacija i oslobađanje materijala koje institucija poseduje ili neki drugi vid saradnje.
Podsticanje volontiranja je tema koja je stalno aktuelna u Vikimediji Srbije imajući u vidu da je udruženje pre svega volonterske orijentacije. U okviru vaših predloga podsticanje volontiranja bi trebalo da se odnosi na volontiranje na Vikimedijinim projektima.
Aktiviranje Vikipedijinih sestrinskih projekata među kojima su Vikirečnik, Vikicitati, Vikizvornik, Vikiknjige i sl.
Povećanje raznolikosti u okviru projekata. Pod ovim se podrazumeva povećanje zastupljenosti urednica na projektima, povećavanje sadržaja o ženama i ostalim rodnim kategorijama, kao i o osetljivim grupama u društvu poput LGBT+ populacije, osoba sa poteškoćama u razvoju ili marginalizovanih grupa i nacionalnih manjina.
Ko može da aplicira?

Predloge mogu podneti svi zainteresovani pojedinci, predstavnici udruženja i dobrovoljci čiji se ciljevi poklapaju sa ciljevima Vikimedije Srbije. Ako do sada niste pisali predloge projekata, predstavnici Vikimedije Srbije vam mogu u tome pomoći. Važno je da imate jasnu ideju i zamisao kako biste mogli da je realizujete. Takođe, važno je istaći na koji način je Vaša ideja povezana sa Vikimedijom Srbije, Vikipedijom na srpskom ili nekim drugim Vikimedijinim projektom. Kako biste bili sigurni da se Vaša ideja poklapa sa našom misijom, pročitajte detaljnije o našim programima, kao i strategiju Vikimedije Srbije.

Kako da pošaljem predlog?

Prijavni formular možete preuzeti ovde. Potrebno je da preuzmete formular i pošaljete ga na kancelarija@vikimedija.org. VAŽNO: Obrazac se ne popunjava onlajn. Podnosioci projekata mogu da podnesu više od jednog predloga. Imajte u vidu da podržavamo projekte u iznosima od 100 do 3.000 evra. Prednost će imati inovativni projekti sa originalnim i svežim idejama, kao i dobro obrazloženim budžetom.

Budžet

Napominjemo da su projekti volonterskog tipa, te troškovi dnevnica, honorara ili bilo koje vrste naknade za rad na projektu ne mogu biti uzeti u obzir. Troškovi koji su dozvoljeni su: troškovi hrane, osveženja, puta, radnog i promo materijala. Maksimalni iznos za koji možete aplicirati je 3.000 evra. Ukoliko Vam je potrebna oprema, možete aplicirati za nju, s tim što treba da imate u vidu da se oprema ustupa za vreme trajanja projekta, ali da ostaje u vlasništvu Vikimedije Srbije. Još jednom napominjemo da budžet treba da bude srazmeran rezultatima.

Fleksibilnost i prilagođavanje projekta

Imajući u vidu pandemiju virusa COVID-19 i činjenicu da smo većinu aktivnosti realizovali onlajn u 2020, 2021 i 2022, posebnu pažnju u obrascu obratite na odeljak koji se tiče prilagođavanja projekta. To podrazumeva alternativna rešenja, rad u onlajn uslovima, izmenu aktivnosti i budžeta. Navedite koliko je vaša ideja fleksibilna, imajući u vidu navedene stvari.

Trajanje projekta

Svi projekti koji budu odobreni ulaze u godišnji plan Vikimedije Srbije. Period realizacije je kalendarska 2023. godina. Projekti ne moraju nužno da traju godinu dana, ali se moraju realizovati u vremenskom periodu od januara do decembra 2023. godine.

Do kada mogu da pošaljem predlog projekta?

Sve predloge treba dostaviti do 30. septembra 2022. na kancelarija@vikimedija.org. Za sve dodatne informacije obratite nam se putem elektronske pošte ili na broj telefona: 060/74-54-773 (Ivana Madžarević, menadžerka projekata i zajednice)

Vremenski okvir realizacije:

30. septembar – Rok za slanje projektnih predloga i početak selekcije;
15. oktobar – Prvi krug selekcije;
20. oktobar – Rok za revidiranje projekata;
31. oktobar – Konačna odluka o uključivanju projekata u godišnji plan Vikimedije Srbije;
januar 2023 – Potpisivanje ugovora i uplata sredstava;
od februara 2023 – Početak realizacije projekata;
15.12.2023 – Krajnji rok za završetak projekata;
januar 2024 – Pisanje završnih izveštaja.