U Velikom Gradištu i na Srebrnom jezeru počinje redovna prolećna akcija čišćenja grada tokom koje građani mogu besplatno izbaciti veliki otpad iz domaćinstava.

Ilustracija/Pixabay

Mogu se izneti dotrajali predmeti, stari nameštaj, delovi sanitarne opreme, baštenski otpad i slično. Nije dozvoljeno ostavljati otpadni građevinski materijal (šut)!

Molimo građane da otpad uredno odlože pored kontejnera (baštenski otpad uvezan ili u kesama) i da ga ne iznose izvan naznačenog termina.

Termin odlaganja otpada je svakog četvrtka od 15. aprila do 15. maja do 12,00 časova

Primerenim odlaganjem kabastog otpada iz domaćinstava sprečavamo stvaranje divljih deponija i dajemo svoj doprinos čistijoj i zdravijoj životnoj sredini.

Izvor: velikogradiste.rs