U Opštoj bolnici u Požarevcu, neke intervencije se odlažu u narednom periodu.

RTV „Biser“

Zbog pogoršanja situacije sa virusom Covid 19, na period od 60 dana odlažu se intervencije za koje postoje liste čekanja u Opštoj bolnici Požarevac i to:

  • intervencija ugradnje endoproteze kuka,
  • intervencija ugradnje endoproteze kolena
  • operacije katarakte sa ugradnjom sočiva.

O novim datumima pretpostavljenog prijema za intervenciju pacijenti se mogu informisati na sajtu RFZO ili OVDE.

 

Autor: RTV „Biser“, Izvor: OBP