Od Nove godine građani Srbije biće u obavezi da plaćaju porez na šupe, bunare, cisterne, ambare, svinjce, bazene, čak i za nadstrešnice koje pokrivaju površinu veću od deset kvadrata, piše u novim izmenama Zakona o porezima na imovinu koje je objavilo Ministarstvo finansija.

Ilustracija/Pixabay

U članu 6a novog zakona postoji izmena nepokretnosti koje se oporezuju, gde se umesto „garaže i garažna mesta“, među nepokretnostima koje se oporezuju uvodi grupa „garaže i pomoćni objekti“.

Pomoćni objekti mogu biti svi objekti koje građani imaju u svojim dvorištima, kao što su kotlarnice, podrumi, šupe za smeštaj ogreva i slično. Takođe, tu spadaju i bunari, bazeni, rezervoari, cisterne, svinjci i slično.

„Za pomoćne objekte primenjivaće se prosečne cene kvadratnog metra garaža i garažnih mesta u zonama koje su utvrđene na osnovu cena u prometu tih nepokretnosti u zonama ili graničnim zonama u skladu sa članom 6. Zakona o porezima na imovinu, odnosno prosečne cene garaža i garažnih mesta u najopremljenijoj zoni, ako su objavljene do 30. novembra 2020. godine“, piše, između ostalog, u novom Zakonu o porezima na imovinu, a prenosi Nova ekonomija.

Ministarstvo finansija je ove pomoćne objekte podelilo u tri grupe.

U prvoj grupi nalaze se dve vrste objekata, oni koji nisu zgrade, kao što su bunari, bazeni, rezervoari, cisterne i oni koji spadaju u pomoćne zgrade izgrađene na istom zemljištu gde i stambeni ili poslovni objekat, kao što su kotlarnice, podrumi i šupe.

U drugoj grupi pomoćnih objekata nalaze se ekonomski objekti u skladu sa zakonom kojim se uređuje planiranje i izgradnja.

Treća grupa su nadstrešnice osnove preko deset kvadratnih metara koje su samostalni objekti.

Prema Zakonu o planiranju i izgradnji, ekonomski objekti su svi objekti korišćeni za gajenje životinja, kao i prateći objekti za gajenje domaćih životinja, objekti za skladištenje stočne hrane, objekti za skladištenje poljoprivrednih proizvoda, takođe ribnjaci, krečane, ćumurane i drugi slični objekti na poljoprivrednom gazdinstvu.

Porez na imovinu će se plaćati u skladu sa novim zakonom počev od 2021. godine.

Sugestije i primedbe mogu da se dostave Sektoru za fiskalni sistem putem elektronske pošte na adresu fiskalni.sektor@mfin.gov.rs najkasnije do 4. novembra 2020. godine, do 15:30 sati.

Autor: Nova ekonomija