Britanski savet angažovao je On the Move, međunarodnu mrežu za mobilnost u kulturi, da sprovede istraživanje o nivou znanja i iskustva evropskih kulturnih operatera u odnosu na umetnike sa posebnim potrebama i njihov rad.

SEEcult

Istraživanje će biti fokusirano i na nivo znanja o načinima na koji su programi izvođačkih umetnosti dostupni umetnicima i publici sa posebnim potrebama. Cilj je obezbediti detaljnije razumevanje barijera koje postoje u sektoru izvođačkih umetnosti u Evropu, te identifikovati ključne oblasti u kojima znanje i praksa mogu biti unapređeni.

Istraživanje je deo šireg saradničkog projekta “Europe Beyond Access”, sufinansiranog od Kreativne Evrope, čiji je cilj da podrži umetnike sa posebnim potrebama da prevaziđu prepreke u savremenom teatru i sektoru umetničke igre.

Osim Britanskog saveta, partneri u tom projektu su Onašis Stegi (Grčka), Holland Dance Festival (Holandija), Kampnagel (Nemačka), Per.Art (Srbija), Skånes Dansteater (Švedska) i Oriente Occidente (Italija).

To je prvo istraživanje te vrste – u smislu obima i ciljnih grupa, koje će biti sprovedeno u zemljama koje učestvuju u programu Kreativna Evropa i Švajcarskoj. Obuhvata oko 40 pitanja, od kojih većina ima više ponuđenih odgovora. Za učešće je, kako navodi On the Move, potrebno petnaestak minuta.

Istraživanje je posebno važno u smislu dostupnosti sadržaja kulture i umetnosti u kontekstu Covid-19 krize i potrebe refeormi sistema podrške.

Istraživanje je otvoreno za profesionalce zaposlene u kulturnim centrima i festivalima, za umetnike i profesionalce u izvođačkim umetnostima (agrenti, producenti, tehničari, autori, dramaturzi, prevodioci…), predstavnike agencije i finansirajućih tela, kao i za osobe aktivne u mrežama, asocijacima, resurs centrima, info tačkama itd.

Rok za popunjavanje upitnika je 30. oktobar, a nalazi se na ovom linku.

Autor: SEEcult