Organizacija za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih nacija (UN FAO) u saradnji sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD) i Udruženje za unapređenje proizvodnje i izvoza žitarica i uljarica Žita Srbije potpisali su novi Sporazum o saradnji u okviru zajedničkog projekta pod nazivom „Smernice za rad silosa u uslovima pandemije COVID-19“.

YT screenshot

Projekat se zasniva na uspešnoj saradnji FAO-a, EBRD-a i Udruženja Žita Srbije u periodu 2018-2019 i njime je planirana izrada Smernica za rad silosa u uslovima pandemije COVID-19 uz njihovo prezentovanje i obuka u najboljim uslovima koje trenutna situacija dozvoli, kao i njihova distribucija u elektronskom i štampanom obliku u periodu jul-oktobar 2020. navedeno je na sajtu Žita Srbije.

“U najkraćem mogućem periodu odabrani autorski kolektiv sastavio je Smernice za rad u uslovima pandemije COVID-19, predstavnici Udruženja održali su obuku u silosima u najbezbednijim uslovima za date okolnosti, smernice su distribuirane elektronskim putem svim članicama Udruženja Žita Srbije, svim saradnicima iz žitarskog sektora, svim silosima i mlinovima čiji podaci za kontakt su javno dostupni, kao i svim ostalim zainteresovanim stranama”, dodaje se.

Autor: eKapija