Na današnji dan na nebu iznad Jerusalima, u dane koji su poznati pod nazivom Svete Pedesetnice, u devet sati ujutru 357 godine ukazao se Časni krst gospodnji, dan kada su nevernici prestali da sumnjaju.

Foto: pravoslavnacrkva.ch

U vreme cara Konstansa, sina svetog Konstantina, i patrijarha jerusalimskog Kirila pojavi se izjutra u devet sati Časni Krst nad Golgotom prostirući se do iznad Gore Maslinske. Beše taj Krst svetliji od sunca i krasniji od najlepše duge. Sav narod, i verni i neverni, ostaviše svoje poslove i u strahu i divljenju posmatrahu to nebesko znamenje. Mnogi nevernici obratiše se veri Hristovoj, a tako isto i mnogi jeretici arijani ostaviše svoju zlobnu jeres i vratiše se Pravoslavlju. O ovome znamenju napisa patrijarh Kiril pismo caru Konstansu, koji i sam naginjaše arijanstvu. To se dogodilo 20.05. (07.05. po Starom kal) 357. godine. Tako se i ovom prilikom pokaza, da vera hrišćanska nije u mudrovanjima svetskim po čulnom razumu ljudskom nego u sili Božjoj, pokazanoj kroz čudesa i znamenja bezbrojna.

Izvor: pravoslavnacrkva.ch