Cene proizvoda i usluga lične potrošnje u julu 2020. godine, u odnosu na jun 2020. godine, u proseku su zabeležile rast od 0,2%. Potrošačke cene u julu 2020. godine, u poređenju sa istim mesecom prethodne godine, povećane su za 2,0%, dok su u poređenju sa decembrom 2019. godine povećane u proseku za 1,7%, pokazuju podaci Republičkog zavoda za statistiku.

Pixabay

Posmatrano po glavnim grupama proizvoda i usluga klasifikovanih prema nameni potrošnje, u julu 2020. godine, u odnosu na prethodni mesec, rast cena zabeležen je u grupama Rekreacija i kultura (3,5%), Alkoholna pića i duvan (2,4%), Transport (2,2%), Komunikacije (0,4%), Zdravstvo (0,2%), kao i u grupama Stan, voda, električna energija, gas i druga goriva i Obrazovanje (za po 0,1%). Pad cena je zabeležen u grupama Hrana i bezalkoholna pića (-1,4%), Odeća i obuća (-0,4%) i Nameštaj, pokućstvo i tekuće održavanje stana (-0,1%).

Cene ostalih proizvoda i usluga nisu se bitnije menjale.

Autor: RTV „Biser“, Izvor: RZS