Agencija za privredne registre Srbije (APR) saopštila je da je u okviru Registra mera i podsticaja regionalnog razvoja (RMPRR), objavljena Mapa Registra mera i podsticaja regionalnog razvoja, na kojoj su prikazani skupovi informacija o ulaganjima države, privrednom razvoju i privrednim potencijalima, sa polugodišnjim podacima za 2020. godinu.

APR

Podaci na Mapi pokazuju da su realizatori podsticaja regionalnog razvoja, i pored vanrednog stanja proglašenog zbog pandemije bolesti izazvane koronavirusom (Covid-19), uspeli da u prvoj polovini 2020. godine realizuju sredstva podsticaja u značajnom obimu i da je podrška države prevashodno bila namenjena privredi.

Od ukupno realizovanih ulaganja u iznosu od 76,3 milijarde dinara, 60% se odnosi na podsticaje usmerene privrednim društvima i preduzetnicima, navodi se u saopštenju na sajtu Vlade. Pritom, iznos podsticaja isplaćenih mikro, malim i srednjim privrednim društvima je veći za 58%, a velikim društvima za 19,7% u odnosu na isti period prošle godine.

Privrednim društvima je najviše sredstava isplaćeno preko Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture (23,1 milijarde dinara, što čini 52% ukupnih podsticaja usmerenih navedenim korisnicima) i Fonda za razvoj Republike Srbije (7,9 milijardi dinara, ili 17,6% ukupnih ulaganja usmerenih privrednim društvima).

Poljoprivrednim gazdinstvima je u prvih šest meseci ove godine isplaćeno 9,3 milijardi dinara podsticajnih sredstava, što čini 78,8% ukupnih prošlogodišnjih ulaganja.

Učešće bespovratnih sredstava u ukupno realizovanim podsticajima u prvih šest meseci tekuće godine iznosi 85% ukupnih ulaganja i ta sredstva su za 18% veća u odnosu na isti period prethodne godine.

Skupovi objedinjenih informacija iz RMPRR i drugih registara koje vodi Agencija, kao i informacija koje Agencija preuzima od drugih državnih organa i organizacija, u tabelarnoj i grafičkoj formi, prikazani su na nivou republike, regiona, oblasti i opština, za tekuću i tri prethodne godine.

„Na Mapi su ove objedinjene informacije grupisane u osnovne podatke (o površini zemlje, broju stanovnika, prosečnoj zaradi, BDP-u, broju zaposlenih i nezaposlenih), pokazatelje strukture privrede i neprofitnog sektora (broj subjekata, novoosnovanih, ugašenih i drugo) i njihove finansijske performanse (rezultati poslovanja), pokazatelje zaduženosti privrede i neprofitnog sektora (finansijski lizing i zaloga), pokazatelje nelikvidnosti privrede i neprofitnog sektora i, na kraju, u podatke o ukupnim podsticajima regionalnog razvoja (po nameni, vrsti korisnika, realizatorima, vrsti finansijskog podsticaja i teritorijalnom usmeravanju sredstava iz budžeta i drugih izvora finansiranja)“, navodi se u saopštenju.

Informacije prikazane na Mapi RMPRR, na kojoj su sve opštine u Srbiji označene i dostignutim stepenom razvijenosti, prema važećem propisu, predstavljaju posebno koristan izvor informacija za potencijalne investitore u Republici Srbiji, kojima je u interesu da, pre ulaganja na određenoj teritoriji pribave i sagledaju, kako karakteristike dostignutog privrednog razvoja, tako i potencijale za razvoj izabrane teritorije, počev od veličine teritorije, broja stanovnika, kvalifikacione strukture nezaposlenih, kao i druge elemente razvoja teritorije.

Takođe, mapa je koristan izvor i za subjekte regionalnog razvoja u procesu donošenja odluka o podsticajnim ulaganjima, usmerenim na jačanje ekonomije određene teritorije i podizanje nivoa konkurentnosti privrede na toj teritoriji, a sve u cilju smanjivanja regionalnih neravnomernosti razvoja, s druge strane.

Korisnicima su na Mapi dostupni svi objavljeni podaci bez naknade, a odgovarajućom pretragom ih mogu dobiti kao setove podataka za sva četiri teritorijalna nivoa, navodi se u saopštenju.

Autor: eKapija