Mnogobrojni su probelemi sa kojima se svakodneno susreću gluve i nagluve osobe u Srbiji. Komunikacijska barijera je i dalje najveća prepreka za njihovo uključivanje u društveni život. Kako bi olakšalo sporazumevanje i podstaklo širu zajedncu da nauči osnove njihovog jezika, Udruženje gluvih i nagluvih Šumadije izdalo na kompakt disku Rečnik srpskog znakovnog jezika.

Foto, Pixabay

Osobe koje ne čuju, uglavnom su upućeni jedni na druge jer se mali broj ljudi koji čuju druži se sa njima.  Verovatno je problem u komunikaciji koja je,zapravo, barijera.

Da bi je otklonilo, Udruženje gluvih i nagluvih Šumadije,snimilo je Rečnik znakovnog jezika na kompakt disku.

Rad na kompakt disku trajao je četiri meseca. Od oko 3.600 pojmova, koliko znakovni jezik ima, izabrano je 5oo najčešće korišćenih u svakodnevnoj komunikaciji.

Na disku su reči, počev od azbuke, pa najfrekventniji pojmovi, na primer – kako si, dobar dan, dobro jutro, prijatno, a ima i medicinskih pojmova, navodi Biljana Milanović, predsednica Udruženja gluvih i nagluvih Šumadijskog okruga.

Suzana Maslać Matović, sekretar Udruženja gluvih i nagluvih Šumadije, ističe:“ Isključivo su gluvi učestvovali na ovom projektu, za razliku od nekih drugih projekata koje za gluve rade lica koja čuju. Mi smo radili, jer mi smo praavi promoteri znakovnog jezika!“

Ljubica Vesić, iz Udruženja gluvih i nagluvih Šumadije, naglašava:“ Želim da radimo na razvoju jezika, na upoznavanju, konkretno na obuci ljudi koji rade na šalterima, u javnim institucijama, da savladaju osnove znakovnog jezika.“

Pomaci su spori, ali ih ima. Udruženje iz Šumadije, kroz mnogobrojne projekte, organizovalo je obuke za mališane, studente, zdravstvene radnike i službenike. Ruke koje govore sve su vidljivije.

Izvor: RTS