Vesti

Vest da su Srpske vozačke dozvole priznate u Grčkoj obradovale su sve one koji žive u toj zemlji.

Sporazum između Repunlike Srbije i Republike Grčke o međusobnom priznavanju vozaćkih dozvola, koji je potpisan u Solunu 13. jula 2017. godine, ratifikovan u Srbiji 2018. odine, a u Parlamentu Grčke, početkom decembra, stupio je na snagu i objavljen je u Službenom glasniku Republike Grčke 9. decembra 2019. godine.

U skladu sa odredbama Sporazuma, državljani Srbije koji imaju odobreno prebivalište na teritoriji Grčke mogu svoju srpsku vozačku dozvolu zameniti za grčku, bez polaganja teorijskog i praktičnog dela vozačkog ispita uz obavezu prilaganja uverenja o zdravstvenoj sposobnosti.

Nadležni organi za zamenu i proveru vozačkih dozvola su:

U Republici Grčkoj – direktorati za saobraćaj i komunikacije regionalnih samouprava

U Republici Srbiji – Ministarstvo unutrašnjih poslova, Direkcija policije.

 

Najčitanije objave