Вест да су Српске возачке дозволе признате у Грчкој обрадовале су све оне који живе у тој земљи.

Споразум између Репунлике Србије и Републике Грчке о међусобном признавању возаћких дозвола, који је потписан у Солуну 13. јула 2017. године, ратификован у Србији 2018. одине, а у Парламенту Грчке, почетком децембра, ступио је на снагу и објављен је у Службеном гласнику Републике Грчке 9. децембра 2019. године.

У складу са одредбама Споразума, држављани Србије који имају одобрено пребивалиште на територији Грчке могу своју српску возачку дозволу заменити за грчку, без полагања теоријског и практичног дела возачког испита уз обавезу прилагања уверења о здравственој способности.

Надлежни органи за замену и проверу возачких дозвола су:

У Републици Грчкој – директорати за саобраћај и комуникације регионалних самоуправа

У Републици Србији – Министарство унутрашњих послова, Дирекција полиције.