Povodom 25. maja – Međunarodnog dana nestale dece, Ministarstvo pravde ukazuje da Radna grupa koju je formiralo ministarstvo intezivno radi na definisanju načina uspostavljanja „Amber alarma“, čije je uvođenje predložila Fondacija „Tijana Jurić“.

Foto: Pixabay

Uvođenje tog alarma treba da unapredi postojeći sistem pronalaženja nestale dece i predstavlja još jedan korak koji država preduzima za unapređenje sistema njihove zaštite.

Ministarstvo očekuje da će rezultati rada Radne grupe, koju čine predstavnici više relevantnih institucija, uskoro biti dostupni javnosti.

Ministarstvo pravde ističe da je neophodno kontinuirano raditi na unapređenju zaštite dece, koja su kao najosetljivija grupa najviše podložna raznim zloupotrebama.

Ukazujemo da se očekuje da uskoro bude usvojena nova Nacionalna strategija za ostvarivanje prava žrtava i svedoka krivičnih dela u Republici Srbiji za period 2019-2025. godine, sa pratećim Akcionim planom, koja prepoznaje decu kao posebno ranjivu grupu i predviđa niz mera usmerenih ka unapređenju položaja dece žrtva i svedoka.

Zakonom o besplatnoj pravnoj pomoći, čija je primena počela 1. oktobra 2019. godine, deca su definisana kao posebno osetljiva kategorija za koju je predviđena besplatna pravna pomoć.

Prema tom zakonu, deca ostvaruju pravo na besplatnu pravnu pomoć bez dodatne dokumentacije u svim postupcima koji se odnose na njih.

Izvor: mpravde.gov.rs