У раду школе, по претходном пријављивању и упису, могу бесплатно да учествују све труднице које имају изабраног гинеколога у служби здравствене заштите жена са својим партнерима и члановима породице.

Школа родитељства има општи циљ да едукује будуће родитеље и чланове породице за успешно родитељство, о току трудноће и нези труднице, припреми за порођај, нези и исхрани новорођенчета. Такође, кроз ову школу битно је радити на промоцији и заштити здравља мајке и новорођеног детета, унапређењу доступности и квалитета здравствене заштите мајке и детета, упознавању будућих родитеља и осталих чланова породице са препорукама и стручним ставовима везаним за здравље мајке и детета током трудноће, порођаја у и најранијем периоду живота детета, са нагласком на подршку дојења.

Неопходно је јачање капацитета родитеља за одговорно родитељство и прихватање нових улога, са нарочитим нагласком на укључивање очева у негу и стимулацију развоја деце, очување менталног здравља породице са посебним акцентом на превенцију постпорођајне депресије мајке, развијање квалитетних међусобних односа партнера односно родитеља и осталих чланова породице, уз обезбеђивање подржавајућег окружења, као и упознавање будућих родитеља и осталих чаланова породице са правима из области здравствене и социјалне заштите.

Школу родитељства могу похађати труднице, супружници односно партнери и остали чланови породице у Дому здравља Пожаревац у оквиру службе за здравствену заштиту жена.

Састав стручног тима чине специјалиста гинекологије и акушерства-изабрани гинеколог сваке труднице, специјалиста педијатрије, специјалиста дечије и превентивне стоматологије, специјалиста-нутрициолог, ВМС поливалентне патронаже, здравствени сарадник-психолог и гинеколошко-акушерска сестра

На сајту Дома здравља Пожаревац можете прочитати детаљан садржај здравствено-васпитног рада.

 

Извор: ДЗ Пожаревац

Фото: Pixabay