Strujomer Rtv Biser

Savet Agencije za energetiku Republike Srbije je na sednici održanoj 28.03.2023. godine dao saglasnost na odluku o ceni električne energije za garantovano snabdevanje, koje će se primenjivati počev od 1. maja 2023. godine.

Foto: RTV Biser

Prosečna cena električne energije za kupce koji imaju pravo na garantovano snabdevanje po regulisanim cenama (domaćinstva i mali kupci), utvrđena na osnovu maksimalno odobrenog prihoda i predviđenih količina električne energije za prodaju kupcima na garantovanom snabdevanju, iznosi bez poreza i taksi 9,50 din/kWh (odnosno 13,31 din/kWh sa porezima i taksama) i veća je u odnosu na postojeću prosečnu cenu za 8%.

Saglasnost Agencije objavljuje se u Službenom glasniku RS i na internet stranici Agencije.

I nakon ove korekcije, cena električne energije za garantovano snabdevanje u Srbiji (bez taksi i poreza) i dalje je jedna od najnižih u Evropi.

Izvor: aers.rs