Frilenseri od juče, putem posebnog portala, mogu elektronski da prijave ostvarene prihode, plate porez i doprinose, kao i da se informišu o svojim pravima i obavezama. Procene su da je frilensera najmanje 70.000, i da će novi sistem samooporezivanja otkriti da ih je mnogo više. Rok za prijavu i plaćanje poreza za prva dva kvartala je kraj jula.

Foto: Pixabay

Duže se čekalo, ali se čini da su obe strane zadovoljne. Uz IT, konsultantske i ostale usluge koje fizičko lice pruža i naplaćuje, u zemlji i inostranstvu, rešene su i mnoge druge situacije.

„Bebisiterka ili već neko ko je pomoć u kući, ili profesor matematike koji daje privatne časove, imaće način da svoja primanja legalno prijavi i da ne plati veliki porez. I pored toga da ima plaćeno zdravstvebno osiguranje“, navela je Sofija Popara Parmaković iz Udruženja „Digitalna zajednica“.

Po prvom, od dva modela oporezivanja – ako je tromesečni prihod do 96 hiljada dinara, nema poreza, zdravstveno i penziono plaćate ako želite.

Preko te sume porez je 20 odsto. Procenjuje se da je za one koji prihoduju do 160.000 dinara to isplativije. Za one koji zarađuju više, bolji je drugi model, neoporezivo je 57.000 dinara, ostalo se oporezuje po stopi 10 odsto, uplata penzijskog doprinosa je obavezna.

„Mislim da smo do ovog rešenja došli zajedničkim snagama, ne samo institucija koje sam pomenula, nego i udruženja frilensera koja su učestvovala u radu ove radne grupe“, rekla je Slavica Savičić iz Ministarstva finansija.

„Predlažem institucijama da se ovaj portal uveže sa Centralnim registrom obaveznog socijalnog osiguranja, i da se krene u razvoj engleske verzije, jer i nerezidenti mogu biti frilenseri“, navela je Violeta Jovanović iz NALED-a.

Poreska uprava više neće slati rešenja, frilenseri će sami prijavljivati porez na portalu.

„Portal je omogućio da kroz set pitanja sam popuni tu poresku prijavu, da setom pitanja mi olakšamo svim frilenserima da sistem popuni prijavu“, istakla je Violeta Jovanović.

Anketa je pokazala, da frilenser u proseku ima između 20 i 40 godina i visoko je obrazovan. Više od petine pruža IT usluge, slede onlajn časovi i dizajnerski angažman. Procenjuje se da ih je najmanje 70.000, i da će novi sistem samooporezivanja otkriti da ih je mnogo više.