Vesti

Cene proizvoda i usluga lične potrošnje u januaru 2020. godine, u odnosu na decembar 2019. godine, u proseku su više za 0,6%. Potrošačke cene u januaru 2020. godine, u poređenju sa istim mesecom prethodne godine, povećane su za 2,0%. U 2019. godini u poređenju sa 2018. godinom, potrošačke cene su u proseku povećane za 1,7%.

Posmatrano po glavnim grupama proizvoda i usluga klasifikovanih prema nameni potrošnje, u januaru 2020. godine, u odnosu na prethodni mesec, rast cena zabeležen je u grupama Hrana i bezalkoholna pića (1,6%), Rekreacija i kultura (1,4%), Transport (0,4%), Zdravstvo (0,3%) i Alkoholna pića i duvan (0,2%).

Pad cena je zabeležen u grupama Odeća i obuća (-1,3%), Komunikacije (-0,6%), Nameštaj, pokućstvo i tekuće održavanje stana (-0,3%) i Restorani i hoteli (-0,1%).

Cene ostalih proizvoda i usluga nisu se bitnije menjale.

Izvor: RZS

Najčitanije objave