Цене производа и услуга личне потрошње у јануару 2020. године, у односу на децембар 2019. године, у просеку су више за 0,6%. Потрошачке цене у јануару 2020. године, у поређењу са истим месецом претходне године, повећане су за 2,0%. У 2019. години у поређењу са 2018. годином, потрошачке цене су у просеку повећане за 1,7%.

Посматрано по главним групама производа и услуга класификованих према намени потрошње, у јануару 2020. године, у односу на претходни месец, раст цена забележен је у групама Храна и безалкохолна пића (1,6%), Рекреација и култура (1,4%), Транспорт (0,4%), Здравство (0,3%) и Алкохолна пића и дуван (0,2%).

Пад цена је забележен у групама Одећа и обућа (-1,3%), Комуникације (-0,6%), Намештај, покућство и текуће одржавање стана (-0,3%) и Ресторани и хотели (-0,1%).

Цене осталих производа и услуга нису се битније мењале.

Извор: РЗС