Turistička organizacija Leskovac organizovala je 15. jubilarnu Izložbu suvenira iz gradova širom Srbije, među kojima se predstavilo 40 turistiičkih organizacija.

Foto: Turistička Organizacija Kučevo

Drugo mesto pripalo je TO Kučevo u kategoriji suvenir, za set suvenira „Ispiranje zlata“ (tradicionalni vlaški ispitak, epruveta sa zlatom iz Peka).

Foto: Turistička Organizacija Kučevo

Turistička organizacija Grada Požarevca, nagrađena je trećim mestom za višelisnu turističku publikaciju od 50 strana, koje je podelila sa TO opštine Medveđa i TO Golubac.

Foto: Turistička Organizacija Grada Požarevca