Ministar odbrane Aleksandar Vulin i komandant Ratnog vazduhoplovstva i PVO general-major Duško Žarković prisustvovali su ispitivanjima rada protiv-avionskog samohodnog artiljerijsko-raketnog sistema (PASARS) sa integrisanim raketama „Igla” uvezanog sa modernizovanim osmatračko akvizicijskim radarom „Žirafa, na vojnom aerodromu „Pukovnik-pilot Milenko Pavlović“ u Batajnici.

MO

Nakon opita, ministar Vulin je rekao da je razvoj protivavionskog sistema PASARS, zajedno sa modernizovanim radarom „Žirafa“, velika stvar ne samo za našu protivvazduhoplovnu odbranu, već za čitavu našu vojsku.

„Vojska Srbije neprekidno se modernizuje. Naši ljudi se obučavaju i ono što je najvažnije, pokazujemo da su naši inžinjeri i naši konstruktori u stanju da prate svetske trendove i da nalaze najbolja rešenja koja mogu da se primene na našoj tehnici i našoj tehnologiji. Vojska Srbije, zahvaljujući takvim ljudima, u stanju je da se oprema i naoružava mnogo jeftinije nego što bi to radila da je na tržištu“, rekao je ministar odbrane.

Ministar Vulin naglašava da je naše samo ono što je proizvod naše pameti i što sami proizvedemo, jer sve drugo podleže tuđim odlukama, nekim drugim pravima i ne može da se koristi onako kako mislimo da treba.

„Razvoj PASARS-a zajedno sa modernizovanim radarom „Žirafa” je velika stvar ne samo za našu protivvazduhoplovnu odbranu, već za čitavu našu vojsku“, istakao je ministar odbrane.

Prema rečima v.d. pomoćnika ministra za materijalne resurse dr Nenada Miloradovića, trupna protivvazduhoplovna odbrana godinama je bila zapostavljana kako kod nas tako i kod mnogo razvijenijih zemalja, a pogotovo u prethodnoj eri ekspedicionih i asimetričnih sukoba, ali se sada ponovo intenzivno radi na njenom poboljšanju. On objašnjava da sistem PASARS-16 – samohodno protivavionsko oruđe bazirano na topu „Bofors“ 40 mm i modernizovani radar „Žirafa“ koji je osnovni osmatrački senzor baterije sistema PASARS, su dva sistema koji čine osnovu naše modernizovane trupne PVO.

„Na radaru „Žirafa“ u toku su ispitivanja, pre uvođenja u naoružanje, softverskog radarskog prijemnika, koji značajno poboljšava njegove sposobnosti. To je prva faza u modernizaciji tog radara na kome se unapređuju razni podsistemi kako bi radar imao sveukupno bolje karakteristike – veće daljine zahvata malorazmernih ciljeva, poput malih bespilotnih letelica koje sada postaju dominantna pretnja, povećanje brzine zauzimanja borbenog položaja, povećanja broja oruđa kojima može da se upravlja tj. kojima mogu da se automatski dodele ciljevi“, rekao je Miloradović.

Osnovna varijanta protivavionskog sistema PASARS uvedena je u naoružanje prošle godine, ističe Miloradović i dodaje da su u skladu sa principima spiralnog razvoja u toku završna ispitivanja novih podsistema koji će dodatno da unaprede to protivavionsko oruđe. Kao jedan od njih Miloradović navodi integraciju raketnog sistema „Igla“ na sva ranije završena oruđa, čime bi efikasnost PASARS-a protiv vazduhoplovnih ciljeva zbog opremljenosti samonavođenim protivavionskim raketama bila znatno povećana.

MO

Pokretači i drugi elementi za integrisanje raketnog sistema „Igla“ na usavršeni protivavionski top, poslužiće za integrisanje i novonabavljenih raketa „Mistral“, za koje pomoćnik ministra za materijalne resurse kaže da su u ovom trenutku verovatno najbolje na svetu u svojoj klasi. Na taj način, sinergijom između unapređenog sistema navođenja sa radara Žirafa i dodavanjem raketa na PASARS značajno će se povećati sposobnosti tog sistema u njegovoj osnovnoj nameni, a to je PVO zaštita jedinica Kopnene vojske.

„Imamo veliki broj starijih, prenosnih protivavionskih raketnih sistema kao što su „Igla“ i „Strela“. Na bojištima u budućnosti pojaviće se veliki broj ciljeva novog tipa, pre svega raznih vrsta bespilotnih letelica i ta starija, takoreći otpisana oružja, odnosno protivavionske IC vođene rakete, sada dobijaju na značaju jer su one, uz potrebne modifikacije, efikasno, a veoma jeftino sredstvo za uništavanje takve vrste ciljeva i iz tog razloga se kod nas integrišu na sistem Pasars“, objašnjava Miloradović.

MO

Rukovodilac projekta na zadatku Usavršeni protivavionski sistem „Bofors“ – Pasars kapetan Aleksandar Stanojević iz Vojnotehničkog instituta rekao je da je opit po svim parametrima protekao uspešno.

„Imali smo priliku da prisustvujemo konstruktorskim ispitivanjima integracije raketnog sistema „Igla“ na usavršeni protivavionski sistem Pasars. Sam sistem funkcioniše tako što je uvezan sa osmatračko akvizicijskim radarom „Žirafa“. Nova digitalna komunikacija između radara i oruđa je uspešno funkcionisala. Pratili smo razne ciljeve u vazduhu. Uspešno smo dobili zahvate na definisanim daljinama, a navođenje je bilo podjednako uspešno i uz pomoć modernizovanog radara i uz pomoć optičkog indikatora cilja – poručuje kapetan Stanojević i dodaje da je ovo druga faza modernizacije usavršenog protivavionskog sistema „Bofors““, Pasars.

Ovim ispitivanjima prisustvovali su i načelnik Uprave za razvoj i opremanje Generalštaba Vojske Srbije brigadni general Milan Popović i direktor Vojnotehničkog instituta pukovnik Bojan Pavković.

Ministarstvo odbrane