Lokalna poreska administracija podseća da je rok za podnošenje poreskih prijava za imovinu pravnih lica 31. mart 2024. godine.

Foto: RTV Biser

Za prijave za lokalnu komunalnu taksu – isticanje firme na poslovnom prostoru, u skladu sa Odlukom o lokalnim komunalnim taksama Grada Požarevca, krajnji rok je 15. mart 2024. godine.