Narodna banka Srbije  identifikovala je lažnu internet stranicu pod nazivom DinaKartica–Srbija (www.dinakartica.com), koja koristi ime i logo sistema DinaCard i gde se od korisnika Dina kartica, u sklopu promotivne akcije, zahteva da ostave podatke s platne kartice.

Foto: NBS

Imajući u vidu da je u pitanju lažna internet stranica preko koje se prikupljaju i zloupotrebljavaju lični podaci i podaci o platnoj kartici, građani se mole da ne ostavljaju lične podatke kako bi se zaštitili.

U slučaju da ste već uneli podatke sa svoje kartice, potrebno je da, u što kraćem roku, o tome obavestite banku izdavaoca Dina kartice.

Narodna banka Srbije preduzela je mere radi sprečavanja navedene prevarne aktivnosti i otkrivanja počinilaca ovog krivičnog dela.

Jedina zvanična stranica sistema DinaCard je https:DinaCard (nbs.rs), stoji u saopštenju Narodne banke Srbije.