Tokom 2019. i 2020. godine Gradska opština Kostolac uložila je značajna sredstva za realizaciju kapitalnih projekata na proširenju toplifikacione mreže na celoj svojoj teritoriji.

http://kostolac.rs

 

Radovi u Kobalovoj ulici u Selu Kostolac, koji nisu završeni u predviđenom roku, s obzirom na epidemiološku situaciju izazvanu korona virusom, nastavljeni su odmah nakon sticanja povoljnih uslova za dalji rad.

Radove na preostalom delu mreže u Selu Kostolac, obišlo je rukovodstvo Gradske opštine Kostolac, predsednik Serdžo Krstanoski, zamenik predsednika Darko Grubetić i članovi Veća Srđan Radovanović, Miladin Radomirović, Bajram Morina, Milica Jović i Marijana Božić.

kostolac.rs

Prema rečima predsednika Krstanoskog, vrednost radova je 13 miliona dinara, a nakon završetka radova, koji se predviđaju za početak decembra meseca, biće priključeno i preostalih 28 domaćinstava u Kobalovoj ulici, te će, nakon 35 godina, i ovaj deo Gradske opštine Kostolac u celosti biti pokriven toplovodom. Kada se radovi budu završili, dužina ovog dela mreže iznosiće oko 1700 metara. Na ovaj način, Gradska opština Kostolac će završiti sa realizacijom ovih kapitalnih investicija, čija je ukupna vrednost 66 miliona dinara, pri čemu je izgrađeno preko 4000 metara toplifikacione mreže sa preko 100 priključaka. Osim što su građani dobili sve pogodnosti korišćenja daljinskog grejanja, ujedno je i smanjeno zagađenje koje nastaje grejanjem putem individualnih ložišta.

Gospodin Krstanoski, ovom prilikom podsetio je da su tokom 2019. godine završeni radovi na toplifikacionoj mreži u krugu kostolačke pijace. Zahvaljujući ovoj investiciji, daljinsko grejanje su dobili svi lokali i objekti u krugu pijace nakon 35 godina. Takođe, potsetio je i da su izvedeni radovi na širenju toplifikacione mreže u Bazenskoj ulici, gde je na mrežu priključeno 22 domaćinstva. Dalje je istakao da ovo nije kraj kapitalnih investicija Gradske opštine Kostolac, jer nam tek predstoje radovi na kapitalnim projektima izgradnje fekalne kanalizacije i vodovodne mreže u Kostolcu krajem 2020. i tokom 2021. godine, kao i izgradnja toplifikacione mreže u selu Ostrovo, sa ciljem da svi građani na teritoriji Gradske opštine Kostolac budu priključeni na vodovodnu mrežu, fekalnu kanalizaciju i sistem daljinskog grejanja, te da se na taj način celokupna teritorija Gradske opštine Kostolac pokrije komunalnom infrastrukturom.

Predsednik Krstanoski je takođe istakao da će u narednom periodu biti započeti radovi na uklanjanju nadvožnjaka u centru grada, koji predstavlja veliki bezbednosni rizik za građane.

Izvor: kostolac.rs