Nastavljajući tradiciju dužu od 35 godina, Istraživačka stanica Petnica će krajem leta i tokom jeseni ove godine organizovati Letnju naučnu školu – obrazovni program za učenike koji školske 2019/2020. godine pohađaju sedmi razred. Program će biti održan u tri termina u trajanju od po devet dana.

Foto: ISP

Letnja naučna škola (LNŠ) je višedisciplinarni program koji uvodi zainteresovane učenike u osnovne metode nauke i istraživačkog rada. Tokom LNŠ, učenici mogu da se neposredno angažuju u aktivnostima teorijskog, praktičnog i istraživačkog karaktera u oblastima astronomije, biologije, elektronike, fizike, hemije, geografije, geologije, arheologije, matematike, psihologije, računarstva i svih drugih disciplina koje su zastupljene u ISP. Cilj ovog programa nije da se nauče činjenice, vežbaju zadaci ili proverava znanje, već da se polaznici upoznaju sa principima i osnovnim metodama istraživanja i da se podstaknu da kritički razmišljaju i razvijaju istraživački duh. LNŠ okuplja veliki broj radnika i saradnika ISP.

Pravo prijavljivanja na LNŠ imaju učenici koji trenutno pohađaju VII razred i koji pokazuju izrazito visoku zainteresovanost za nauku i istraživački rad, kao i visok stepen samostalnosti i lične inicijative. Kandidati treba da budu spremni na odvajanje od roditelja i poznatog okruženja, kao i na rad i druženje sa vršnjacima koje do tada nisu imali prilike da sretnu. Ocene i nagrade sa takmičenja ne predstavljaju bitan kriterijum za izbor kandidata. Učesnici ne dobijaju nikakve diplome i učešće na LNŠ ne donosi nikakve formalne olakšice u daljem školovanju.

Prijavna dokumentacija:

Informacija o Konkursu na linku.

Prijavni formular na linku.

Kako se prijaviti za učešće na LNŠ? 

 

Kroz prijavnu dokumentaciju treba da nam objasniš svoja interesovanja, motivaciju i očekivanja od učešća na LNŠ. Svaku prijavu nezavisno pregleda i procenjuje posebna selekciona komisija Istraživačke stanice Petnica. Nekompletna, uopšteno pisana ili oskudna dokumentacija čest je razlog neprihvatanja kandidata. Zato je bolje u prijavi pružiti i višak informacija, opisati različite aktivnosti i iskustva, razmišljanja i očekivanja, probleme i ostvarenja. Dokumentacija koju nam šalješ je jedina informacija koju imamo o tebi.

Kompletna prijavna dokumentacija podrazumeva prijavni formlar, autobiografiju, esej i makar jednu preporuku nastavnika ili školskog psihologa/pedagoga (primamo i više).

Prijavljivanje se vrši slanjem kompletne prijavne dokumentacije na adresu:

ISTRAŽIVAČKA STANICA PETNICA – PRIJAVE ZA LNŠ 2020

Selo Petnica

14104 Valjevo

Prijavu poslati isključivo poštom, nikako faksom ili e-mailom. Prijava mora stići u Istraživačku Stanicu Petnica najkasnije do 15. juna 2020. godine.

Kandidati koji budu izabrani će o tome biti obavešteni do 10. jula 2020. godine.

Više informacija na: www.petnica.rs