Opština Malo Crniće rasisala je Javni konkurs za sufinansiranje ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije na porodičnim kućama na teritoriji opštine Malo Crniće.

Foto: RTV Biser

Javni poziv i prijavni obrasci dostupni su u pisarnici Opštine i na internet strabici Opštine Malo Crniće www.opstinamalocrnice.rs