Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja obaveštava da je nastavilo intenzivno da obrađuje podatke utvrđene članom 71. Zakona o osnovnim pravima boraca, vojnih invalida i porodica palih boraca, kako bi se što ranije isplatila razlika za 2019. godinu korisnicima prava, unelo je obračunate iznose razlike u sistem za plaćanje Uprave za trezor Ministarstva finansija do 21.04.2020. godine i time omogućilo isplatu razlike.

Foto: Pixabay

Razlike korisnicima prava utvrđenih  Zakonom o osnovnim pravima boraca, vojnih invalida i porodica palih boraca su,  na ime lične, porodične i uvećane porodične invalidnine, dodatka za negu i pomoć, ortopedskog dodatka i naknade za vreme nezaposlenosti za 2019. godinu, biće isplaćene 25. aprila.

Očekuje se, takođe, i intenzivirana obrada podataka i unos tih podataka od strane službi boračko-invalidske zaštite u lokalnim samoupravama, kako bi se razlika za 2019. godinu propisana članom 53. Zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica palih boraca, a koja se odnosi na mesečno novčano primanje, porodični dodatak, dodatak za negu, novčanu naknadu za vreme profesionalne rehabilitacije i izuzetno mesečno novčano primanje isplatila uz prvu narednu mesečnu isplatu.

Izvor: www.minrzs.gov.rs