Grad Požarevac i Gradska opština Kostolac uradili su izmenu režima u saobraćaju najprometnijih ulica u Kostolcu.

Foto: kostolac.rs

Ulice koje su prešle iz dvosmernog u jednosmerni režim saobraćaja su:

Zadrugarska 1 deo
Zadrugarska 2 deo
Rudarska
Nikole Graonića 2. deo

Ono što je bio najveći problem je ulaz dostavnih vozila u krugu pijace i raznih drugih preprodavaca koji parkiraju i ostavljaju svoja vozila u krugu pijace .

Gradska opština Kostolac postavila je dve automatske rampe,

Izmenom režima u saobraćaju ulica je predviđena samo za dostavna vozila sa posebnom dozvolom.

Svi vlasnici lokala i garaža dobili su daljinske upravljače .

Ovom izmenom režima u saobraćaju rešen je deceniski problem parkiranih vozila u samom centru Kostolca.