JKP Vodovod i Kanalizacija Požarevac obaveštava svoje potrošače da se u prethodnom periodu kojeg karakterišu izuzetno visoke temperature, beleži znatan porast potrošnje vode na teritoriji Grada.

Foto: Pixabay

S tim u vezi, mole se potrošači da namenski troše vodu, kako ne bi došlo do uvođenja restriktivnih mera.