Ministarstvo unutrašnjih poslova, u saradnji sa Kancelarijom za IT Vlade Republike Srbije, pokrenulo je novu uslugu na portalu eUprave za izdavanje Uverenja o (ne)kažnjavanju koje će građanima ubuduće biti dostavljano na kućnu adresu.

Foto: MUP Srbije

Imajući u vidu da trenutno nije moguće preuzimanje ovog dokumenta na šalterima MUP-a, Uverenje o (ne)kažnjavanju će građanima koji elektronski podnesu zahtev biti dostavljeno na adresu prebivališta. Do okončanja vanrednog stanja naknada za uslugu dostavljanja neće se naplaćivati.

Podnošenje zahteva na portalu eUprave omogućava elektronski certifikat instaliran na ličnoj karti korisnika usluge.

U zavisnosti od svrhe za koju je potrebno Uverenje o (ne)kažnjavanju, na elektronskom servisu je potrebno platiti propisanu republičku administrativnu taksu, osim u slučajevima kada su podnosioci zahteva oslobođeni plaćanja. Ovo plaćanje na portalu može se izvršiti svim platnim karticama (viza, master, maestro i dina karticama), elektronskim bankarstvom, kao i opštom uplatnicom.