Nacionalna služba za zapošljavanje obaveštava da će se preko Poštanske štedionice izvršiti isplata novčanih naknada za mart 2020. godine.

Pixabay

 

 

Redovna novčana naknada nezaposlenim licima biće isplaćena danas, a privremena novčana naknada licima koja žive na i izvan teritorije AP Кosova i Metohije, u petak 24. aprila.

NAPOMENA: Кorisnicima novčane naknade koji su sprečeni da lično podignu sredstva, omogućeno je da sredstva podignu preko ovlašćene osobe  popunjavanjem ovlašćenja koje mogu preuzeti sa sajta Poštanske štedionice http://www.posted.co.rs/COVID-19.html#penzija