Popis stanovništva, domaćinstava i stanova u Srbiji počeo je 1. oktobra i obavljaće se svakog dana od osam sati ujutru do 31. oktobra u 20 časova.

Foto: RTV Biser

Za sve informacije u vezi popisa stanovništva, domaćinstava i stanova, građani opštine Malo Crniće mogu se obratiti na dežurne telefone svakoga dana od 8 do 20 časova.

065/280-0006 -PREDSEDNIK POPISNE KOMISIJE

065/280-0009 – ZAMENIK PREDSEDNIKA POPISNE KOMISIJE

063/890-0041 – INSTRUKTOR ZA NASELJA SALAKOVAC, SMOLJINAC I MALO GRADIŠTE

063/761-0101 – INSTRUKTOR ZA NASELJA KULA, CRLJENAC, KALIŠTE, VRBNICA I VELIKO SELO

063/172-8348 – INSTRUKTOR ZA NASELJA TOPONICA, MALO CRNIĆE, VELIKO CRNIĆE, ŠLJIVOVAC, ŠAPINE I KRAVLJI DO

069/196-7314 – INSTRUKTOR ZA NASELJA BOŽEVAC, BATUŠA, ZABREGA, ALJUDOVO,KOBILJE