Град у потпуности сноси трошкове за аутобуске месечне карте основаца, док средњошколцима плаћа 30 одсто од пуне цене.
Из буџета града Пожаревца у потпуности се финансира аутобуска месечна карта за 1.096 ђака из осам основних школа.
За месечну карту за превоз 667 ученика из седам средњих школа, из градске касе плаћа се 30 одсто од њене пуне цене.
У току је избор превозника који ће ђаке возити до њихових школа од 28. фебруара ове, до 28. фебруара наредне године. Процењена вредност јавне набавке, без урачунатог ПДВ-а, за превоз основаца износи 38,9 милиона, а за превоз средњошколаца 6,8 милиона динара.
Основни критеријум којим ће се руководити градска комисија, биће најнижа понуђена цена. Рок за подношење пријава је 14. фебруар до 12 сати, а пола сата касније уследиће отварање понуда. Након тога, Градска управа имаће рок од 10 дана да донесе одлуку о избору најповољнијег понуђача.